24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

Μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων της Κοινωφελούς Εργασίας, στις 24 Μαρτίου 2017, στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr, σήμερα το πρωί με την απόφαση 243/2017 του δημάρχου Τριφυλίας τοποθετούνται οι παρακάτω αναφερόμενοι, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, από 24-04- 2017 έως 23-12-2017, στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο», ως εξής:
| Copyright © 2013 KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ